Java Developer

Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Brussel

 

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21293

Job description

Een ‘developer’ bij de FOD Financiën schrijft applicaties die dagelijks door duizenden mensen worden gebruikt, zowel nationaal als internationaal. Wil jij meewerken aan de ontwikkeling van deze toepassingen en projecten die een grote maatschappelijke rol vervullen? Wil je deel uitmaken van een multidisciplinair team dat op elkaar kan rekenen om de beste resultaten te boeken?

Dan ben jij onze nieuwe ‘developer’!

 • Je draagt bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van informaticatoepassingen op basis van voorafgaandelijke functionele en technische analyses.
 • Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van kwaliteitsprogramma’s in een multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid.
 • Je volgt de technologische ontwikkelingen op en je verleent technische adviezen binnen jouw specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan de broncode voor te stellen.
 • Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de functionele analisten.
 • Je komt tegemoet aan de verwachtingen van de gebruikers en de technische specificaties, rekening houdend met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie.
 • Je stelt de technische documentatie op.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de toepassingen om deze te verbeteren of aan te passen aan veranderingen in hard- en software.
 • Je levert een adequate technische ondersteuning.
 • Je geeft ondersteuning aan je collega’s.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijks in contact met publiek.


Meer info over de jobinhoud?
Davy Verhaegen - Stafdienst ICT
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 29 83
E-mail: davy.verhaegen@minfin.fed.be(link sends email)

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen - FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be(link sends email)


 

 

Vereist diploma (aanbod)

 • Secundair onderwijs
 • Bachelor

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

 

Aanbod

Je wordt aangeworven als Expert ICT (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 30.675,17 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jou en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work(link is external)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling. Indien je wordt aangeworven via interne markt, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden.
 • mogelijkheid tot telewerken/satellietwerk
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb(link is external), het portaal van het federale personeel.

Profiel

1. Vereiste diploma en vereiste professionele werkervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je één van volgende diploma's ZONDER relevante professionele werkervaring:

 • één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 4 jaar:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan;
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs;
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden;
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we, afhankelijk van je diploma:
Een relevante professionele werkervaring in het domein van ICT, verdeeld over ten minste 4 van onderstaande taken:

 • ontwikkelen van Java-toepassingen gebaseerd op J2EE (WebLogic) of containeromgevingen
 • ontwikkelen van webservices (SOAP en REST)
 • omzetten van user stories naar een gestructureerde, onderhoudbare Java-code
 • optimaliseren van de toegankelijkheid van toepassingen (volgens de WCAG 2.0 norm)
 • schrijven van geavanceerde SQL-statements of de verwerking van BIG DATA (SCALA, R of SAS)
 • ontwikkelen van frontend gebaseerd op Angular technologie
 • In het kader van deze selectie werd een afwijking gevraagd in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft. De Vice-eersteminister en Federaal Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, stemde daarmee in op basis van artikel 16, lid 2, 1° van het KB van 2 oktober 1937.

  Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

  Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21293/Java-Developer-m-v-x-(link is external)

Type of contract

Statutair