IT Service ondersteuner PC-klassen en PC-lab

ICTS, de centrale IT dienst van de KU Leuven, staat in voor het beheer en de ondersteuning van de IT infrastructuur in pc-klassen, bibliotheken en leercentra. Deze infrastructuur omvat meer dan 2.500 pc’s, projectie apparatuur en videoconferencing en lesopname toestellen. ICT biedt de studenten ook 3 pc-labs waar ze terecht kunnen met hun pc. Voor het team dat deze diensten verzorgt, zoeken we een klantvriendelijke IT service ondersteuner.

Ben je benieuwd waarom je toekomstige collega's graag bij ICTS werken? Laat je inspireren via:

Samen met 10 collega's verleen je 1ste lijns IT ondersteuning in pc-klassen, leercentra en bibliotheken en sta je in voor de IT-ondersteuning van studenten aan de balie van 1 van de 3 pc-labs (Leuven centrum, Leuven Gasthuisberg en Heverlee).

 • In de pc-klassen en aan de IT-supportbalie van het pc-lab, ben je het aanspreekpunt voor alle studenten en docenten met IT-vragen. Samen met je collega's beantwoord je die vragen zo zelfstandig mogelijk, in lijn met de algemene IT-dienstverlening die geboden wordt door het ICTS Servicepunt in Heverlee. Indien nodig, verwijs je de vragen door naar het gepaste tweedelijnsteam.
 • Je vormt mee de eerste lijn van de informaticadienst. Je analyseert de vragen die gesteld worden en zoekt naar een oplossing binnen het IT-dienstenpakket. Hiervoor maak je gebruik van je eigen expertise, de documentatie van de dienst en algemeen beschikbare IT-documentatie.
 • Wanneer er niet direct een oplossing voorhanden is, bespreek je het probleem met de experten uit de tweede lijn en zoek je samen met hen naar een oplossing of een antwoord, of stuur je de vraag door naar de betrokken tweedelijnsdienst.
 • Je koppelt de antwoorden of oplossingen terug naar de eindgebruikers.
 • Je werkt mee aan het ontwikkelen van algemene IT-documentatie voor studenten en docenten.
 • Je werkt mee in het pc-lab (hard- en softwareconfiguratie en herstelling van pc's van studenten) en baat mee de posterservice uit.

Profiel:

 • Een zeer grote belangstelling voor dienstverlening, een uitermate klantgerichte houding, uitstekende communicatieve vaardigheden en discretie zijn een absolute must. 
 • Je hebt voldoende kennis om thuis je pc correct werkende te houden en wordt geregeld door familie en vrienden gevraagd naar IT-hulp. Je hebt ervaring met het opzoeken van oplossingen op internet. 
 • Een bachelor diploma van een studierichting met informaticaprogramma of een uitgebreide IT kennis opgebouwd door ervaring is een pluspunt.  
 • Je hebt een basishouding die toelaat mee te evolueren en je in te werken in nieuwe IT technologieën.
 • Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Engels.
 • Je bent bereid tot bijscholing.
 • Je bent flexibel, bent bereid met je collega's mee te draaien in een in onderling overleg georganiseerde beurtrol van 8u shiften tussen 7u30 en 17u en ziet er niet tegenop om afwisselend op verschillende plaatsen in Leuven en Heverlee te werken. 

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur in een boeiende, innovatieve en flexibele omgeving waarbij je de kans krijgt om extra rollen op te nemen.  Je bent omringd door vakexperten die je intensief begeleiden. Werk, fun en vrije tijd zijn bij ICTS in evenwicht. 

Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze job, heb je de nodige competenties en past ook je manier van aanpakken en samenwerken al helemaal in ons team,  dan start je in graad 5. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopen starten in graad 4.
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Kath Leenknecht, tel.: +32 16 37 63 24.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 04/07/2022 via onze online sollicitatietoepassing