Tester / Test Automator - bachelor (nl)

Jobaanbod

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21309

 

Job description

Software testing is doorslaggevend bij het bouwen van nieuwe toepassingen of het bijwerken ervan. Als software tester ga je na of onze toepassingen voldoen aan alle kwaliteitseisen die de organisatie stelt. Je kan werken aan verschillende toepassingen zoals BOW, BIZTAX, TAXONWEB, E-DEPO, EMCS, FINPROF, FISCONETplus, MYMINFIN, MYRENTPRO … 

Je biedt de beste ‘gebruikerservaring’ aan de eindgebruiker en je weet wat, wanneer en hoe deze toepassingen zullen getest worden.

Hou je van een afwisselende en uitdagende omgeving, dan is de functie van tester of test automator zeker iets voor jou. 

 • Je draagt bij aan het testmanagement, de testautomatisering of het automatisch genereren van testspecificaties.
 • Je plant en begeleidt de ontwikkeling en de evolutie van testautomatiseringsoplossingen en voert de nodige aanpassingen door.
 • Je draagt bij aan de automatisering van statische analyses (bv. kwetsbaarheidsanalyse) en beheert tools voor dit soort testen.
 • Je voert (cases van) testen uit, rapporteert regelmatig over de voortgang van de testuitvoering, evalueert de resultaten en documenteert de afwijkingen van de verwachte resultaten.
 • Je draagt bij aan het ontwerp en de beschikbaarheid van testomgevingen.
 • Je kent de specifieke aard van niet-functionele testautomatisering (bv. performantie, security).
 • Je bent bereid een opleiding in testtechnologieën te volgen (bv. welke scripttechnieken je moet gebruiken om een oplossing testautomatisering te implementeren).
 • Je draagt bij tot de efficiëntie en voortdurende verbetering van onze testaanpak.
 • Je geeft ondersteuning aan je collega’s.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 

Meer info over de jobinhoud?
Wa-Mbuna Koto Ngbabo - Adviseur service delivery
Contactpersoon FOD Financiën(link is external)
Tel.: 02 576 54 06 
E-mail: wambuna.kotongbabo@minfin.fed.be(link sends email)

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën(link is external)
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be(link sends email)

 

 

Profiel

1. Vereiste diploma en vereiste professionele ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je één van volgende diploma's ZONDER relevante professionele ervaring: 

 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele ervaring van minimum twee jaar: 

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie;
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie;
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School;
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan;
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele ervaring van minimum vier jaar: 

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Onder relevante professionele ervaring begrijpen we professionele ervaring in het domein van testing of testautomatisering, verdeeld over ten minste vier van onderstaande taken:

 • Toepassen en implementeren van testautomatisatie(oplossingen) gebruikmakende van de tools Gherkin, Cucumber of Selenium
 • Aanpassen van bestaande testautomatiseringsoplossingen
 • Omzetten van usecases met uml diagrammen van userstories of door middel van een gelijkaardige methode naar testautomation scripts
 • Lezen van object georiënteerde code
 • Oproepen van Webservices (SOAP en/of REST)
 • Uitklaren van usecases met de business en IT collega’s

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21309/Tester-Testautomator-m-v-x-(link is external)

Type of contract

Statutair

ndien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Expert ICT (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon

Minimum aanvangswedde: 30.675,17 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work(link is external)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
 • indien je wordt aangeworven via interne markt, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
 • mogelijkheid tot telewerken/satellietwerk
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb(link is external), het portaal van het federale personeel.