System Engineer (nl)

Jobaanbod

 

Stad

Brussel

Vereist diploma (aanbod)

 • Bachelor
 • Master

Referentienummer

ANG21306

 

Job description

Wil je meewerken op verschillende uiteenlopende projecten binnen de teams networkingvirtualisatieapplicatieserversinformatiebeheerssystemenstorage of datacenter, dan ben je één van de System Engineers die we zoeken om te werken aan een betere IT-omgeving voor 20.000 collega’s en voor alle Belgen die gebruik maken van de e-services van FOD Financiën.

 • Je verzekert de optimale werking van toepassingen die operationeel zijn op een performante informatica-infrastructuur met een gepaste beschikbaarheidsgraad.
 • Je ziet erop toe dat alle onderdelen van de informatiesystemen voor productie en ontwikkeling te allen tijde naar behoren functioneren, teneinde de continuïteit en de kwaliteit van de verwachte diensten te garanderen.
 • Je bepaalt, implementeert en verzekert de monitoring van de informatiesystemen (met inbegrip van aspecten van systeemarchitectuur, netwerken, databanken en programmastructuren).
 • Je stelt de besturingssystemen af voor optimaal gebruik.
 • Je bestudeert de werkprocedures, de informatiestromen, de input en de output om alle gegevens te inventariseren en hun relevantie te registreren.
 • Je creëert een algemeen conceptueel model als basis voor de verwerking en uitwisseling van geautomatiseerde gegevens.
 • Je implementeert de nodige procedures en middelen voor het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen risico’s in verband met hardware- of andere storingen.
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan je collega’s.
   

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek

Meer info over de jobinhoud?
Dirk Voordeckers - Stafdienst ICT
Contactpersoon FOD Financiën(link is external)
Tel.: 02 578 26 99
E-mail: diederik.voordeckers@minfin.fed.be(link sends email)


Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen - FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.b(link sends email)e(link sends email)
 


 

Profiel

1. Vereiste diploma en vereiste professionele werkervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van volgende diploma's ZONDER relevante professionele werkervaring:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.


OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum twee jaar:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum twee jaar: 

 • Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
  • diploma van technisch ingenieur.


OFWEL bezit je een van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum vier jaar:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie,
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie,
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School,
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan,
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

In het kader van deze selectie werd een afwijking gevraagd in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft. De Vice-eersteminister en Federaal Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, stemde daarmee in op basis van artikel 16, lid 2, 1° van het KB van 2 oktober 1937.


Onder relevante professionele werkervaring begrijpen we professionele ervaring in het domein van ICT, verdeeld over ten minste vier van onderstaande taken:

 • Ontwikkelen en testen van scripting (Perl of Python)
 • Beheren van databanken (Oracle, DB2 of MySQL)
 • Beheren, implementeren en dagelijks onderhouden van systemen die draaien op Redhat, SLES of AIX
 • Opmaken van een analyse en deze analyse vertalen naar de correcte implementatie van automatisatietools (VTOM, Rundeck, Ansible of Puppet)
 • Ontwikkelen van de correcte scripts en de implementatie ervan voor Monitoring - performance tools (Dynatrace, Incinga, Nagios of Nmon)
 • Ontwikkelen, installeren, configureren en implementeren van LDAP en User management van bv. AD, OpenLDAP of SSSD.

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21306/System-Engineer-m-v-x-(link is external)

Type of contract

Statutair

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Aanbod

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jou en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work(link is external)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
 • indien je wordt aangeworven via interne markt, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
 • mogelijkheid tot telewerken/satellietwerk
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring.


Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb(link is external), het portaal van het federale personeel.