System Administrator (nl)

Jobaanbod

Provincie

 • Brussel-Hoofdstad

Stad

Bruxelles

Vereist diploma (aanbod)

 • Secundair onderwijs
 • Bachelor

Dienst(en)

Referentienummer

ANG21296

 

Job description

Heb je een passie voor netwerken, virtualisatie, applicatie servers of informatiebeheerssystemen (databanken, content management systemen, Filenet), dan ben je één van de System Administrators die we zoeken om te werken aan een betere IT-omgeving voor 20.000 collega’s en voor alle Belgen die gebruik maken van de e-services van de FOD Financiën.
      

 • Je draagt bij aan de optimale werking van de toepassingen die operationeel zijn op een performante informatica-infrastructuur met een gepaste beschikbaarheidsgraad. 
 • Je staat mee in voor de continuïteit en de kwaliteit van de verwachte diensten.
 • Je draagt bij aan de monitoring van de informatiesystemen (met inbegrip van aspecten van systeemarchitectuur, netwerken, databanken en programmastructuren). 
 • Je stelt de besturingssystemen af voor optimaal gebruik. 
 • Je bestudeert de werkprocedures, de informatiestromen, de input en de output om alle gegevens te inventariseren en hun relevantie te registreren. 
 • Je werkt mee aan een algemeen conceptueel model als basis voor de verwerking en uitwisseling van geautomatiseerde gegevens. 
 • Je implementeert de nodige procedures en middelen voor het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen risico’s in verband met hardware- of andere storingen.
 • Je geeft ondersteuning aan je collega’s.


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 


Meer info over de jobinhoud?
Dirk Voordeckers - Technical Service Manager ICT
Contactpersoon FOD Financiën(link is external) 
Tel.: 02 578 26 99
E-mail: diederik.voordeckers@minfin.fed.be(link sends email)

Meer info over de selectieprocedure? 
Bij de FOD Financiën(link is external)
Call Center Dienst Wervingen 
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be(link sends email)
 

Profiel

1. Vereiste diploma en vereiste professionele werkervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je één van de volgende diploma's, ZONDER relevante professionele werkervaring: 

Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

OFWEL bezit je één van volgende diploma's EN een relevante professionele werkervaring van minimum 4 jaar:

 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan;
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs;
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden;
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Onder relevante professionele werkervaring verstaan we, afhankelijk van je diploma:
Een relevante professionele werkervaring van minstens 2 of 4 jaar in het domein IT verdeeld over ten minste 4 van onderstaande taken:

 • ontwikkelen en testen van scripting (Perl of Python)
 • beheren van databanken (Oracle, DB2 of MySQL)
 • beheren, implementeren en dagelijks onderhouden van systemen die draaien op Redhat, SLES of AIX
 • opmaken van een analyse en deze analyse vertalen naar de correcte implementatie van automatisatietools (VTOM, Rundeck, Ansible of Puppet)
 • ontwikkelen van de correcte scripts en de implementatie ervan voor Monitoring - performance tools (Dynatrace, Incinga, Nagios of Nmon)
 • ontwikkelen, installeren, configureren en implementeren van LDAP en User management van bv. AD, OpenLDAP of SSSD

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG21296/System-Administrator-m-v-x-(link is external)

Type of contract

Statutair

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s. 

Aanbod

Loon
Minimum aanvangswedde: 30.675,17 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work(link is external)-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb(link is external), het portaal van het federale personeel.