SPIE Belgium ICS

Choisir SPIE, c’est se donner la possibilité d’évoluer dans un Groupe à dimension internationale implanté sur tous les continents, et d’expérimenter une grande diversité de fonctions. Mais c’est aussi travailler dans l’énergie et l’environnement, des secteurs d’avenir au cœur des enjeux de développement durable !

Choisir SPIE, c’est aussi rejoindre un employeur responsable, qui fait du bien-être de ses collaborateurs et l’évolution de ses compétences une priorité.

Rejoindre SPIE, c’est donner une nouvelle inSPIEration à votre carrière !

 

 

Kiezen voor SPIE, dat betekent jezelf de kans geven om door te groeien in een internationaal bedrijf dat aanwezig is in elk continent en om talrijke uiteenlopende functies uit te proberen. Maar dat betekent ook werken in het domein van energie en milieu: sectoren van de toekomst die centraal staan bij de uitdagingen van duurzame ontwikkeling!

Kiezen voor SPIE, dat betekent ook kiezen voor een verantwoordelijke werkgever die het welzijn van haar werknemers en de ontwikkeling van hun vaardigheden als een prioriteit beschouwt.

Werken bij SPIE, dat betekent een nieuwe inSPIEratiebron voor je carrière!

ICT Jobs

SPIE - System Engineer

System Engineer / Administrator

SPIE – Application Specialist O365/Sharepoint

Business Analyst

Technical Support Center Specialist

Helpdesk / Support

SPIE – Linux System Engineer (Bash)

System Engineer / Administrator

SPIE – First Line Support (L1 Consultant)

Helpdesk / Support

Connect with recruiters

IT Recruiter @ SPIE Belgium ICS
IT Recruiter @ Spie Belgium
IT Recruiter @ Spie Belgium