Smals

ICT voor werk, gezin en gezondheid

Smals realiseert innovatieve ICT-projecten in e-government en e-health voor partners uit de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Zij biedt hen een brede waaier van ICT-diensten aan: softwareontwikkeling en -onderhoud, gespecialiseerde ICT-medewerkers, advies, infrastructuurbeheer, security…

'ICT for society' is voor Smals meer dan een slogan: al onze projecten hebben een positieve maatschappelijke impact. Zo ontwikkelden we de Dimona-aangifte waarmee werkgevers alle in- of uitdiensttredingen van werknemers elektronisch aangeven bij de RSZ. Ook de DmfA vereenvoudigt het leven voor iedereen: werkgevers dienen hun driemaandelijkse RSZ-aangifte elektronisch in. De gegevens worden hergebruikt door andere instellingen en moeten dus niet telkens apart worden opgevraagd.

Smals bouwt mee aan het portaal van de sociale zekerheid en het eHealth-platform. Grensverleggende projecten zijn ons werkterrein: Student@Work, Orgadon, mycareer.be... We ontwikkelen mee de G-Cloud, de Belgische overheidscloud die de synergie tussen de overheidsdiensten bevordert, en gooiden onze expertise en herbruikbare softwarecomponenten in de strijd tegen het coronavirus. Zo begeleidden we onder meer de bouw van de app Coronalert en de platformen voor testing & tracing en vaccinatie. We werkten ook mee aan het Passenger Locator Form en aan het digitaal Covid-certificaat.

Bij Smals bouwen meer dan 2065 professionals dagelijks mee aan innovatieve ICT-projecten met een positieve impact op onze samenleving. Ze werken met de nieuwste technologieën aan grootse, baanbrekende projecten in e-government en e-health. Smals investeert in haar mensen en laat ICT-talent groeien dankzij een sterk uitgebouwd opleidingsaanbod. Ze biedt hen een stabiele werkomgeving en combineert aantrekkelijke loonvoorwaarden met permanente aandacht voor het evenwicht tussen werk en privéleven. Smals is al vijftien jaar op rij een Top Employer!

Wil jij ook je ICT-talent inzetten voor de Belgische burgers en bedrijven? Ontdek onze vacatures voor developers, analisten, system engineers, projectleiders, informatieveiligheidsexperts en andere ICT-professionals.

--------------------------------

L’informatique pour le travail, la famille et la santé

Smals réalise des projets ICT innovants dans l'e-gouvernement et l'e-santé pour les partenaires de la sécurité sociale et des soins de santé. Elle leur propose un large éventail de services ICT : développement et maintenance de logiciels, informaticiens spécialisés, conseils, gestion d'infrastructure, sécurité...

Pour Smals, "ICT for society" n'est pas qu'un slogan : tous nos projets profitent à la société. Nous avons ainsi développé la déclaration Dimona permettant aux employeurs de déclarer électroniquement à l'ONSS les entrées en service et départs de travailleurs. La DmfA facilite elle aussi la vie de chacun : les employeurs introduisent électroniquement leur déclaration trimestrielle à l'ONSS. Les données sont réutilisées par diverses institutions et ne doivent donc pas être redemandées à chaque fois.

Smals contribue au portail de la sécurité sociale et à la plateforme eHealth. Les projets révolutionnaires sont notre domaine : Student@Work, Orgadon, mycareer.be... Nous participons au développement du G-Cloud, le cloud gouvernemental belge qui favorise la synergie entre les services publics. Nous avons déployé notre expertise et nos composants logiciels réutilisables dans la lutte contre le coronavirus. Nous avons ainsi encadré le développement de l'application Coronalert ainsi que des plateformes de testing & tracing et de vaccination. Nous avons contribué à la création du Formulaire de Localisation du Passager et au certificat Covid numérique. 

Chez Smals, plus de 2065 professionnels contribuent quotidiennement à des projets ICT innovants bénéfiques à notre société. Ils travaillent avec les dernières technologies à des projets audacieux dans l'e-gouvernement et l'e-santé. Smals investit dans ses collaborateurs et leur permet de se perfectionner grâce à une large offre de formations. Ils bénéficient d’un environnement de travail stable, de conditions salariales attractives et d’un bel équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Smals figure parmi les Top Employers belges pour la quinzième année consécutive.

Vous souhaitez vous aussi mettre vos talents informatiques au service des citoyens et des entreprises belges ? Découvrez nos offres d'emplois pour des développeurs, des analystes, des ingénieurs système, des chefs de projets, des experts en sécurité de l'information et autres professionnels de l'informatique.

ICT Jobs

.Net Application Architect

Application/Solution Architect

Cloud Engineer

System Engineer / Administrator, Network / Telecom Engineer, Storage Specialist

IT Infrastructure Coordinator

Infrastructure Architect, DevOps Engineer, System Engineer / Administrator

Infrastructure QA Engineer (SRE)

Quality Specialist, Test / Validation Engineer

IT Project Manager (Health)

Project / Program Manager

Data Governance Manager

Data Analyst, Governance Specialist

Software Architect Java - Angular

Developer / Programmer, Application/Solution Architect

Enterprise Data Information Architect

Big Data Engineer, Database Architect

Team Leader IT Performance & Quality

Test / Validation Manager, Team Leader

Chief Data Officer

Data Analyst, Big Data Engineer, Database Architect

Data Quality and Governance Lead

Data Analyst, Governance Specialist

M365 Specialist

DevOps Engineer, System Engineer / Administrator, Network / Telecom Engineer

Digital Workplace Engineer

DevOps Engineer, System Engineer / Administrator, Network / Telecom Engineer

SCCM Expert

Application/Solution Architect, Infrastructure Architect

Database Engineer

Big Data Engineer, Database Developer

Windows System Engineer

System Engineer / Administrator

Project Manager Data Center & Security

Project / Program Manager

Database Service Analyst

Helpdesk / Support, Incident & Problem Manager, DevOps Engineer

Junior Functional Analyst - Locatie Gent

Functional Analyst

BI Project Manager

Big Data Engineer, Project / Program Manager

Chief Data Architect

Data Analyst, Manager / Director

Junior IT Infrastructure Coordinator

Application/Solution Architect, Infrastructure Architect

Connect with recruiters

IT Recruiter @ Smals