Diensthoofd ICT (m/v/x)

Er is 1 plaats bij de dienst ICT, van het WAR HERITAGE INSTITUTE.

De ICT dienst bestaat uit vijf personen, waaronder één diensthoofd. 

Het War Heritage Institute (WHI) is  is gesitueerd in het unieke kader van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, gelegen in de omgeving van het Jubelpark en gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Het  (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het WHI staat voor een multidisciplinaire interpretatie door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.

Het WHI omvat verschillende sites waaronder  het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken Fort Breendonk, de kazerne van Bastogne, de Dodengang en de Kemmelberg.
 

Beschrijving van de functie

PAS OP ! Je kan solliciteren vanaf 2/04/2024 op werkenvoor.be !!

Als Diensthoofd ICT ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de Information & Communication Technology dienst van het WHI. Je volgt allerhande ICT projecten op, lost incidenten en problemen op en staat in voor de administratie van de dienst.

Je voorziet de nodige ondersteuning aan de gebruikers voor de bestaande hardware en software, en je stuurt de implementatie van nieuwe applicaties door customisering en finetuning van de benodigde hardware en software infrastructuur.

Je bent eveneens verantwoordelijk voor de goede werking van het WAN en alle componenten in de diverse sites van het WHI.

Je stuurt de ICT dienst van het WHI aan:

 • Je geeft ruimte aan de groepsleden bij het plannen en uitvoeren van de verschillende projecten.
 • Je volgt de ICT-projecten nauwgezet op en verzorgt regelmatige feedback aan de betrokken diensten.
 • Je creëert en onderhoudt vlot werkende relaties op alle niveaus van de organisatie zoals directie, diensthoofden, site verantwoordelijken, wetenschappers, projectleiders en andere stakeholders, alsook met externe overheidsorganisaties en met leveranciers.
 • Je verplaatst je soms naar de verschillende sites van de organisatie.
 • Je onderhoudt de ICT Roadmap, gebaseerd op het WHI Strategisch Plan en op de ICT-noodzakelijkheden met het oog op veiligheid, vernieuwing en efficiëntie, om een lange-termijn ICT-beleid te definiëren dat is aangepast aan de organisatiecontext en aan de concrete behoeften
 • Je organiseert en neemt deel aan overlegvergaderingen, treedt op als verantwoordelijke, geeft input aan het management en de ondergeschikten
 • Je zorgt ervoor dat het werk wordt verdeeld, de nodige middelen ter beschikking worden gesteld en de WHI-eindgebruikers en WHI-projecten worden ondersteund.

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Specifieke master ZONDER relevante professionele ervaring:

 • Diploma van master behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica.

Algemene master MET één jaar professionele ervaring:

Je hebt een diploma van master EN één jaar professionele ervaring binnen een ondersteunende dienst in onderstaande taken:

 • aansturen van een team
 • het werken met ICT tools

Specifieke bachelor met één jaar relevante professionele ervaring:

Je hebt een diploma van bachelor behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren EN één jaar professionele ervaring binnen een ondersteunende dienst in onderstaande taken:

 • aansturen van een team

Algemene bachelor met twee jaar professionele ervaring:

Je hebt een algemene bachelor en twee jaar professionele ervaring binnen een ondersteunende dienst in onderstaande taken:

 • aansturen van een team
 • het werken met ICT tools.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B, zodat je je kan verplaatsen naar de verschillende sites van het WHI.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (Koninklijke Militaire School)
  • diverse voordelen van defensie.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.