IT Graduates 2022 - Service Reliability Engineer

Onze bedrijfsdigitalisering verwacht een snellere levering van nieuwe features, want er is steeds meer nood aan uptime, prestatie en stabiliteit van de IT-diensten en -applicaties; het doel dat we voor ogen hebben, is het verbeteren van de klanttevredenheid en klantenbinding "Oplossingen leveren die onze klanten, partners en werknemers graag gebruiken".

De Service Reliability Engineer (SRE) draagt bij aan de algemene kwaliteit van de geleverde IT-diensten en streeft ernaar de overeengekomen dienstenniveaus te bereiken, zorgt ervoor dat de IT-diensten worden geleverd met het juiste niveau van beschikbaarheid, veerkracht, prestatie, monitoring en capaciteit, analyseert en begrijpt de huidige situatie en context (functioneel en niet-functioneel), analyseert gebeurtenissen en correleert gegevens, identificeert leemtes en zwakke punten, doet aanbevelingen voor verbetering die afgestemd zijn op de strategie, de kosten en de dringendheid.

Met zijn/haar transversale rol staat de SRE centraal in het team van ontwikkelaars en operations en helpt hij/zij om de kloof tussen de verschillende functies te dichten. Hij/zij helpt ontwikkelaars en collega's van operations om beter te communiceren en elkaars functies te begrijpen.

De Service Reliability Engineer slaat een brug tussen ontwikkeling en operations door een operations-gerichte en een software-engineering-gerichte mindset met elkaar te combineren. Dit vormt een aanvulling op de belangrijkste DevOps-praktijken, zoals permanente levering en automatisering van de infrastructuur.

AXA is a global insurance company.

De Service Reliability Engineer maakt deel uit van deen DevOps-organisatie, en zorgt voor een cultuur van 'betrouwbare diensten' in de DevOps-teams (productfeatureteams).

Hij/zij is voortdurend op zoek naar een evenwicht in de snelle levering van nieuwe of gewijzigde kenmerken en de betrouwbaarheid van de onderliggende platformen en systemen. Het is een manier om de kwaliteit van de dienstverlening en het ownership van een betrouwbare dienstverlening en applicaties te brengen tot bij de product- en featureteams.

De taak van de SRE bestaat erin voortdurend de betrouwbaarheid van de diensten en applicaties te verbeteren. Permanente verbetering is dus inherent aan de taken van een SRE in een op DevOps toegespitste organisatie.

De SRE krijgt te maken met tal van diensten en met zijn/haar begrip van de verantwoordelijkheden van ontwikkelaars en IT-verrichtingen kan hij/zij helpen met de overdracht van de kennis binnen het team en de zichtbaarheid van het volledige applicatie systeem verbeteren.. Hij/zij krijgt te maken met ontwikkeling, uitrol, configuratie, orkestratie en alles wat daartussen ligt.

Het is de bedoeling dat de SRE proactief en zo vroeg mogelijk (aan het begin van een project) betrokken wordt bij de niet-functionele besprekingen met de DevOps-teams om ervoor te zorgen dat de ORA aan bod komt en er wordt ingespeeld op onze SLA-vereisten: Hij/zij werkt nauw samen met de architects- en feature-/productteams om de architecturale ontwerpen en set-ups te begrijpen en in vraag te stellen; voor bestaande omgevingen (reactief) gaat hij/zij ook na welke de zwakke punten zijn van de systemen en doet hij/zij voorstellen om deze problemen op te lossen vooraleer het grote incidenten worden.

 • Hij/zij verbetert de betrouwbaarheid van technische diensten via een meer diepgaande samenwerking en proactieve optimalisering van overbodigheden, en het monitoren van en wijzen op bepaalde praktijken.
 • Hij/zij wordt geraadpleegd bij complexe problemen en staat wanneer nodig aan het hoofd van technische taskforces en leidt 'post major outage reviews'.
 • Hij/zij wordt nauw betrokken bij het behandelen van dringende gevallen, troubleshooten van incidenten en oplossen van kritieke problemen, en analyseert daarbij operationele gegevens (informatie van applicaties, platformen en systemen).
 • Om efficiënt problemen te kunnen oplossen, moet je in staat zijn om goed met anderen samen te werken. We verwachten niet dat SRE's het antwoord op alle vragen kennen; ze moeten wel in staat zijn om te weten wie in het team of de organisatie hulp kan bieden en hoe hij/zij met die persoon kan communiceren.
 • Hij/zij wordt geraadpleegd bij belangrijke wijzigingen, migraties en releases en stuurde daarbij de juiste challenge naar de persoon die die wijzigingen moet toepassen of die wijzigingen aanvraagt; daarbij zorgt hij/zij voor een goed begrip van mogelijke operationele risico's en vraagt hij/zij deze risico's tot een minimum te beperken.
 • Hij/wij identificeert operationele risico's, zorgt voor alternatieven-oplossingsvoorstellen.
 • Hij/zij wendt zijn of haar operationele ervaring aan om te komen tot zeer beschikbare, veerkrachtige en schaalbare oplossingen en geeft input voor technologieroadmaps en -strategieën.
 • De Service Reliability Engineer is in staat om met een kritische blik een system-middleware-application-platform te analyseren en maakt hier gebruik van om de bestaande implementaties te begeleiden en in vraag te stellen.
 • Hij/zij kan gebruik maken van gespecialiseerde tools en gegevens en gebeurtenissen begrijpen, interpreteren en correleren teneinde de grondoorzaken te identificeren en verbeteringen voor te stellen (functioneel/niet-functioneel); indien nodig betrekt hij/zij er infra-middleware-DB-Dev-experts of externe consultants bij om daar dieper op in te gaan.
 • Hij/zij streeft er ook naar geautomatiseerde oplossingen uit te werken voor operationele aspecten zoals on-call-monitoring, prestaties en capaciteitsplanning, en 'disaster response'.
 • Hij/zij beschikt over een operationele IT-achtergrond, een goede algemene kennis van de infrastructuren en begrijpt de ontwikkelingspraktijken.
 • Hij/wij werkt nauw samen met product- en featureteams om ervoor te zorgen dat de uitgewerkte oplossing beantwoordt aan de niet-functionele vereisten, zoals betrouwbaarheid en veiligheid (incl. het juiste niveau van beschikbaarheid, prestatie en onderhoudbaarheid).
 • Hij/zij ondersteunt voortdurend de product- en featureteams en daagt hen uit om de stabiliteit, beschikbaarheid, vertraging, prestatie, veerkracht, antwoordtijden, schaal waarheid en capaciteit te verbeteren.

Profiel:

Belangrijkste vaardigheden

 1. Probleemoplossend - Analytisch: Technische achtergrond in zowel software-ontwikkeling als systeemengineering (voor één van de twee dien je over sterke vaardigheden te beschikken)
 2. Teamwerk (samenwerkingsvaardigheden):
 3. Zelfbeheersing en druk (in staat om in crisistaskforcemodus te werken)
 4. Schriftelijke communicatie (aangepast en begrijpelijk voor het doelpubliek)
 5. Mondelinge communicatie (aangepast en begrijpelijk voor het doelpubliek)

Kwalificaties: Bachelordiploma

 • 0-2 jaar ervaring met operations-systeemengineering en/of software-engineering
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden
 • Sterke probleemoplossende analytische vaardigheden
 • Met een passie voor technologie en voor het helpen van klanten en teamleden
 • Leergierig
 • Je beschikt over een goede kennis van de Engelse taal

Wat we aanbieden:

 • Een mooie beloning voor je harde werk
 • Een aantrekkelijk brutoloon, aangevuld met discretionaire persoonlijke en collectieve premies en natuurlijk ook maaltijd- en ecocheques.
 • Alle voordelen van werken bij een verzekeraar
 • Van groepsverzekering tot hospitalisatieverzekering (ook gezinsleden kunnen daarbij aansluiten aan een voordelig tarief) en met tot 30% korting op onze andere verzekeringsproducten. 
 • Een job die zich aanpast aan je leven en dromen
 • Met tot 35 vrije dagen per jaar om uit te rusten van je enthousiaste inzet, thuiswerkmogelijkheden, sportvoorzieningen en opleidingen zorgen wij dat je mentaal, fysiek en professioneel in topvorm blijft!